دنیای خبر
آخرین اخبار ایران و جهان

بهره‌برداري از ورودي شمال غربي ايستگاه ميدان شهدا

مديرعامل شركت مترو خبر داد

دنیای خبر:على امام با اعلام خبر بهره‌بردارى از ورودى شمال غربى ايستگاه ميدان شهدا از صبح امروز، گفت: بهره‌برداري از اين ورودي دسترسي را براي شهروندان به ميدان شهدا، خيابان ناصري، بخش شمال ميدان شهدا و نيز خيابان ۱۷ شهريور تسهيل مي‌كند.

0

به گزارش دنیای خبر، علي امام مديرعامل اين شركت از بهره‌برداري از ورودي شمال غربي ايستگاه ميدان شهدا از صبح امروز خبر داد و عنوان كرد: اين ورودي امكان تردد شهروندان را از يك سوي خيابان به سوي ديگر نيز ميسر مي‌كند. در نتيجه شهروندان براي ورود به ايستگاه ميدان شهدا از ۲ ورودي استفاده كرده و به اين صورت از ازدحام جمعيت كاسته مي‌شود.

او در ادامه گفت: با راه‌اندازي اين ورودي همچنين تخليه اضطراري شهروندان در شرايط احتمالي با سهولت بيشتري امكان پذير است.

مديرعامل شركت مترو تاكيد كرد: با توجه به اين كه ايستگاه ميدان شهدا، ايستگاهي تقاطعي در خطوط ۴ و ۶ است، بهره‌برداري از اين ورودي دسترسي را براي شهروندان به خيابان ناصري، بخش شمال ميدان شهدا و نيز خيابان ۱۷ شهريور تسهيل مي‌كند.

او همچنين به راه‌اندازي ۲ دستگاه پله‌برقي همزمان با افتتاح اين ورودي در بخش شمال غربي ايستگاه ميدان شهدا نيز اشاره كرد.