دنیای خبر
آخرین اخبار ایران و جهان

آموزش حمل و نقل ترافیک با هدف ارتقاء فرهنگ ایمنی تردد موتورسواران ،عابران پیاده و دانش آموزان مدارس حاشیه راهها

دنیای خبر:آموزش حمل و نقل ترافیک با هدف ارتقاء فرهنگ ایمنی تردد موتورسواران ،عابران پیاده و دانش آموزان مدارس حاشیه راهها

0

هرچه ممکن است تلاش رابیشترکنید و واقعا حوادث وسوانح رابه حداقل برسانید.

(امام خامنه ای)

درآستانه فرارسیدن هفته حمل و نقل راهداری جمعیت طرفداران ایمنی راههای استان گلستان بامشارکت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده­ای استان گلستان و پلیس راهور و هنرستان فنی شهید چمران کردکوی کارگاه آموزشی حمل و نقل ترافیک با هدف ارتقاء فرهنگ ایمنی تردد موتورسواران، عابران پیاده و دانش آموزان مدارس حاشیه راهها در هنرستان فنی شهید چمران کردکوی برگزارنمود.

درپایان مراسم به دانش آموزانی که پاسخ صحیح سؤالات ترافیکی و حمل ونقل ایمنی را دادند جوایز و کلاه ایمنی اهدا شد.

 

((روابط عمومی جمعیت طرفداران ایمنی راههای استان گلستان))

 

k1 آموزش حمل و نقل ترافیک با هدف ارتقاء فرهنگ ایمنی تردد موتورسواران ،عابران پیاده و دانش آموزان مدارس حاشیه راهها | جمعیت طرفداران ایمنی راهها