دنیای خبر
آخرین اخبار ایران و جهان

استفاده از ظرفیت های مالی و توان تخصصی سرای محلات برای اجرای برنامه های شهروندمحور

شهردار منطقه 9 در بازدید میدانی محله مهرآباد تاکید کرد

دنیای خبر:پیرو بازدیدهای میدانی شهردار منطقه ۹ از محلات پهنه غربی پایتخت؛در بازدید میدانی که با حضور مدیران منطقه۹ از محله مهر آباد جنوبی همراه بود، پیرامون مباحث شهری و خدمت رسانی بهینه به شهروندان تبادل نظر شد.

0

به گزارش دنیای خبر، سید علی مفاخریان شهردار منطقه با اعلام این خبر گفت: با توجه به درخواست های مردمی در خصوص احداث بازار میوه و تره بار در میدان فتح و نقاط مربوطه، بایست هرچه سریع تر موضوعات آن پیگیری شود تا راه اندازی و بهره برداری آنها بزودی به سرانجام برسد.

وی به نگهداشت سرای محلات اشاره کرد و اذعان داشت: می بایست برنامه و نظارت دقیقی توسط معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه تنظیم شود و با بازدید های مستمر از سرای محلات، کارکرد و توانمندی آن ها را به خوبی ارزیابی کرد.

شهردار منطقه ۹ با اشاره به استقلال اعتباری در سراهای محلات بیان داشت: تامین اعتبارات برای برگزاری برنامه های فرهنگی و اجتماعی بایست به توازن بودجه ای برسد و بر عهده سرای محلات باشد، از این رو لازم است از ظرفیت های مالی و توان تخصصی سرای محلات برای اجرای برنامه های شهروند محور استفاده کرد.

وی ادامه داد: تجمیع برنامه های این چنینی موجب می شود یک برنامه منطقه ای و ملی شکل بگیرد و به صورت کلان اجرایی و عملیاتی شود.

مفاخریان برنامه های شاخص در مجموعه شهری را یادآور شد و بیان داشت: طرح موضوعات محیط زیست محور و هوشمند سازی شهر تهران از جمله طرح های شاخصی است که با توجه به طرح های منطبق مطالعات مشاور، برنامه ریزی شده و در مجموعه شهری تهران در حال اجراست و خوشبختانه دستاوردهایی در این فضا ها داشته ایم و تداوم آن مستلزم اجرای همکاری سرای محلات در کنار نواحی و ادارات مرتبط می باشد.

شهردار منطقه۹ در خاتمه به ارزیابی عملکرد محلات اشاره و بیان کرد: وضعیت اجرای برنامه ها، میزان نفوذ و بهره برداری مردم از برنامه ها با توجه به پیام های ۱۳۷ و ۱۸۸۸ بایست مورد بررسی قرار بگیرد تا با کمک دبیران شورایاری محلات به منظور خدمت رسانی بیش از پیش حرکت کرد.