دنیای خبر
آخرین اخبار ایران و جهان

دوچرخه سواری شهرداران مناطق ۹ و ۱۰ با شهرداران مدرسه

دنیای خبر: در چهاردهمین روز از آبان ماه، مفاخریان شهردار۹ به همراه بحیرایی شهردار منطقه۱۰ و جمعی از مدیران و پرسنل مناطق شهری تا محل خدمت را با دوچرخه به عنوان وسیله حمل و نقل پاک طی کردند.

0

به گزارش دنیای خبر، شهرداران مناطق ۹ و ۱۰ شهری در راستای حمایت از از کمپین “سه شنبه های بدون خودرو” مسیر میدان آزادی تا محل خدمت در ساختمان های ستادی را رکاب زدند.

سید علی مفاخریان شهردار منطقه ۹ با اشاره به این حرکت نمادین عنوان داشت: اجرای “سه شنبه های بدون خودرو” در شهر تهران که به صورت نمادین توسط مدیران شهری و دولتی انجام می شود زمینه ای را برای فرهنگ سازی در استفاده از وسایل حمل و نقل پاک و عمومی فراهم می کند تا شاهد آسمان آبی در تهران به عنوان شهری پاک برای همه باشیم .

در ادامه حسین بحیرایی شهردار منطقه۱۰ با اشاره به “سه شنبه های بدون خودرو” آن را یک فعالیت فرهنگی دانست که می توان با بهبود زیرساخت ها و توسعه مسیر های دوچرخه سواری در هوای پاک شهر تهران سهیم شد.

شایان ذکر است به مناسبت روز دانش آموز تعداد ۱۵نفر از دانش آموزان و شهرداران مدرسه منطقه۹ در کمپین “سه شنبه های بدون خودرو” شهرداران مناطق ۹و۱۰ و مدیران شهری را همراهی کردند.