دنیای خبر
آخرین اخبار ایران و جهان

ساماندهي دكلها و آنتن هاي مخابراتی در منطقه ٢ پایتخت

دنیای خبر: رسول کشت پور شهردار منطقه ٢ از انعقاد تفاهم نامه ساماندهی دکل ها و آنتن های مخابراتی این منطقه با شرکت ارتباط مشترک شهر خبر داد.

0

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ٢،رسول کشت پور شهردار منطقه ٢ با اعلام این خبر گفت: امضای این تفاهم نامه با شركت ارتباط شهر بعنوان مرجع قانوني صدور مجوز نصب و بهره برداري از دكل ها و آنتن هاي مخابراتي در شهر تهران، به منظور سامان بخشيدن به نصب و استفاده از دكل ها و آنتن هاي مخابراتي صورت گرفته است.
کشت پور با تاکید بر ضرورت سامان دهی به وضعیت نصب و استفاده از دکل ها و آنتن های مخابراتی در شهر تهران گفت: با اتعقاد این تفاهم نامه كليه شركتهاي مخابراتي درخواست كننده آنتن و دكل ، پيش ، حين و پس از اجرا ملزم به رعايت كليه ضوابط و قوانين مرتبط با شهرسازي ، محيط زيست ، فضاي سبز و حقوق شهروندي مي باشند .
وی با بیان اینکه دكلها و آنتن هاي غير مجاز و بدون مجوز در سطح منطقه شناسايي شده اند گفت: علاوه بر رسیدگی به وضعیت دکل های غیر مجاز، همه دكل هاي مجازي كه مورد شكايت شهروندان مي باشند نیز مطابق این توافق نامه ، جانمايي مجدد خواهند شد .