دنیای خبر
آخرین اخبار ایران و جهان

۲۱ درصد افزایش قدرت پول ملی

یادداشت اینستاگرامی رییس کل بانک مرکزی :

دنیای خبر: رییس کل بانک مرکزی در یادداشت اینستا گرامی اعلام کرد : قدرت پول ملی ۲۱ درصد افزایش یافت.

0

به گزارش دنیای خبر در این یادداشت آمده است: