دنیای خبر
آخرین اخبار ایران و جهان

کشتار روزانه ۱۰۰۰ نفر توسط ایرانی ها؛ سقط جمعیت!

آمار "سقط جنین" معادل حدود یک‎‌سوم تولدهای کل کشور است

سقط جنین غیرمجاز در ایران روزانه ۲۰۰۰ مورد و آمار آن حدود یک‌سوم تولد‌های کل کشور است. سقط‌های خودخواسته ده‌ها برابر سقط‌های درمانی هستند. هم‌زمان آمار زاد و ولد مدام رو به کاهش است و فرزندآوری دستوری کاری از پیش نبرده.

0

دکتر صالح قاسمی با اشاره به عدم وجود یک قانون جامع در رابطه با “سقط جنین” در کشورمان اظهار کرد:: در سالیان اخیر و پیرو تغییر نوع نگرش و سبک زندگی خانواده ایرانی، عدم التزام برخی پزشکان به رسالت قانونی و اخلاق حرفهای و همچنین سهلالوصول بودن برخی داروهای غیرمجاز، آمار سقط جنین درمانی و جنایی در ایران به‌طور نگران‌کنندهای افزایش یافته است که به‌معنی عدم جامعیت و عدم بازدارندگی قانون و دستورالعملهای موجود است.

این کارشناس حوزه جمعیت متذکر شد: دادههای مطالعاتی حاکی است در شرایط کنونی، آمار سقط جنین معادل حدود یک سوم آمار ۱٫۱۹۶٫۰۰۰ نفری تولدهای کل کشور است! در همین رابطه بر اساس پژوهش‌ها، پیش بینی می‌شد که شمار موالید سال ۹۸، رقم یک میلیون و ۲۰۵ هزار نفر باشد اما دلایل متعدد معادلات را به هم ریخت و این رقم به یک میلیون و ۱۹۶ هزار نفر نزول پیدا کرد. با ادامه روند کنونی و در صورت عدم اجرای قوانین جمعیتی، قوانین مربوط به کمک باروری زوجین و عدم اجرای سیاست‌های کلی جمعیت چندین دهه آینده برای ایران بحران ساز خواهد بود