دنیای خبر
آخرین اخبار ایران و جهان

پروژه های توسعه محله ای شمال تهران در سال ۱۴۰۰ تعریف شد

دنیای خبر:پروژه های توسعه محله ای شمال تهران برای اجرا در سال ۱۴۰۰ با مشارکت شهرداران نواحی ۱۰ گانه، دبیران شورایاری محلات و نمایندگان معاونت های اجرایی شهرداری منطقه یک شناسایی و تعریف شد.

0

به گزارش  روابط عمومی شهرداری منطقه یک، مجید افشاری معاون برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری این منطقه با اعلام خبر فوق افزود: نشست هایی با حضور شهرداران نواحی، نمایندگان و برخی از رؤسای ادارات معاونت های فنی و عمرانی، حمل و نقل و ترافیک، خدمات شهری و محیط زیست، برنامه ریزی و توسعه شهری و دبیران شورایاری محلات ۲۷ گانه در بازه زمانی هفته آخر دی ماه برگزار شد که طی آن پروژه های پیشنهادی نواحی با توجه به نیاز محلات در حوزه های مختلف حداقل ۳ و حداکثر ۵ پروژه توسط دبیران شورایاری و شهرداران نواحی، ارائه و مورد تصویب قرارگرفت.

او در ادامه گفت: پروژه های تعریف شده بیشتر مبتنی بر بهسازی محیطی فضاهای عمومی محله، احداث و تجهیز مراکز محله ای، احداث و تجهیز کاربری های خدمات محله ای است.

افشاری گفت: این پروژه ها پس از تایید شهردار منطقه یک و معاونین به معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امورشورای شهرداری تهران ارسال می شود و جلسات دفاع از پروژه های مذکور، همچنین ارائه گزارشات توجیهی و فنی در این خصوص در بهمن ماه سال جاری به تفکیک مناطق ۲۲ گانه تهران برگزار خواهد شد.