دنیای خبر
آخرین اخبار ایران و جهان

بهشت زهرا(س) همچنان در صدر جدول رعایت پروتکل های بهداشتی

دنیای خبر؛بهشت زهرا(س) همچنان در صدر جدول رعایت پروتکل های بهداشتی

0

●به گزارش مرکز بهداشت استان تهران سازمان بهشت زهرا(س) در صدر جدول بیشترین رعایت دستورالعمل های بهداشتی بین اماکن عمومی تهران قرار دارد.

کارشناسان بهداشتی برای جلوگیری از بحران و طغیان بیماری تاکید دارند که باید به هر نوع ممکن میزان رعایت پروتکل های بهداشتی را در تمامی دستگاهها و سازمان ها به ویژه سازمان هایی که بیشترین مراجعات مردمی را دارند رعایت کرد و تنها راه قطعی پیشگیری و مبارزه با کرونا رعایت دستورالعمل های بهداشتی است.
●با توجه به حجم مراجعات سازمان بهشت زهرا(س) رعایت دستورالعمل های بهداشتی در سازمان بهشت زهرا(س) همچنان در دستور کار این سازمان قرار دارد و جدول منتشر شده توسط اداره بهداشت استان تهران از موفقیت بهشت زهرا(س)در این راستا حکایت می‌کند.