دنیای خبر
آخرین اخبار ایران و جهان

رشد ۵۷ درصدی حق بیمه تولیدی بیمه های مسئولیت بیمه “ما”

مدیر بیمه های مسئولیت، باربری،کشتی و هواپیما شرکت بیمه “ما” گفت: در نه ماهه ابتدای سال ۹۹، حق بیمه تولیدی بیمه های مسئولیت شرکت نسبت به سال گذشته ۵۷ درصد رشد پیدا کرده است.

0

 

به گزارش روابط عمومی بیمه “ما”، مصطفی آقارضی مدیر بیمه های مسئولیت با اشاره به رشد حق بیمه تولیدی بیمه های مسئولیت گفت: در نه ماه ابتدای سال ۹۹ حق بیمه تولیدی بیمه های مسئولیت  ۵۷ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته و تعداد بیمه‌نامه‌های صادره نیز ۳۱ درصد افزایش پیدا کرده است.

وی خاطرنشان کرد: مدیریت بیمه های مسئولیت در این نه ماه، موفق شده است ۱۱۰ درصد برنامه های پیش بینی شده را محقق سازد.

آقارضی  افزود: حق بیمه تولیدی بیمه های باربری نسبت به سال گذشته رشدی ۹۲ درصدی داشته  و موفق شده  ۱۴۸ درصد از برنامه های پیش بینی شده این مدیریت را محقق سازد.