دنیای خبر
آخرین اخبار ایران و جهان

علی فروغی: فردوسی‌پور مظلوم نمایی می‌کند / عادل کنار گذاشته نمی‌شد، صداوسیما از هم می‌پاشید!

دنیای خبر:علی فروغی،مدیر شبکه سوم سیما، در یک گفت و گوی تصویری، درباره پایان همکاری شبکه سه با عادل فردوسی پور گفت: اگر فردوسی پور کنار گذاشته نمی شد، صداوسیما «از هم می پاشید».

0

علی فروغی،مدیر شبکه سوم سیما، در یک گفت و گوی تصویری، درباره پایان همکاری شبکه سه با عادل فردوسی پور گفت: اگر فردوسی پور کنار گذاشته نمی شد، صداوسیما «از هم می پاشید».