دنیای خبر
آخرین اخبار ایران و جهان

بازدید از تجهیزات جدید برف روبی،مجموعه آبعلی و طرح های توسعه ای سازمان مدیریت پسماند

با حضور مشاورعالی و مدیر کل حوزه دفتر شهردار صورت گرفت؛

دنیای خبر:مصطفی کاظمی مشاور عالی و مدیر کل حوزه دفتر شهردار از تجهیزات جدید برف روبی و نمک پاشی،مجموعه آبعلی و طرح های توسعه ای سازمان مدیریت پسماند بازدید کرد.

0

🔸مصطفی کاظمی مشاور عالی و مدیر کل حوزه دفتر شهردار از تجهیزات جدید برف روبی و نمک پاشی،مجموعه آبعلی و طرح های توسعه ای سازمان مدیریت پسماند بازدید کرد.

🔸مصطفی کاظمی اسفه، مشاورعالی و مدیرکل حوزه شهردار روز  یکشنبه- ۴ آبان ماه- به همراه مجتبی یزدانی، معاون خدمات شهری شهرداری تهران، مختاری، مدیرعامل سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران،علیپور مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهر تهران، داوری مدیرعامل سازمان آتش نشانی و… از تجهیزات جدید برف روبی و نمک پاشی،مجموعه آبعلی و طرح های توسعه ای سازمان مدیریت پسماند بازدید کرد.

🔸در این برنامه مدیران شهری از مجموعه ماشین آلات برف روبی در سایت برف روبی منطقه ۱۸، مرکز تولید کود آلی گرانول از سرشاخه ها و ضایعات گیاهان واقع در منطقه ۱۹، مرکز مدیریت پسماند آبعلی- محلی که نخاله های ساختمانی و پسماند ناشی از تخریب سازه ها جمع آوری و در این مکان بازیافت می شود- و نیز سایت هاضم هوازی بازدید کردند.