دنیای خبر
آخرین اخبار ایران و جهان

جایگاه هفتم ایران در ذخائر مس

عددخبر

دنیای خبر:جایگاه ایران در ذخائر مس با کشف ۵۲۸ میلیون تن ماده معدنی جدید توسط شرکت مس در سال گذشته به رتبه هفتم جهان ارتقا یافته است.

0

جایگاه ایران در ذخائر مس با کشف ۵۲۸ میلیون تن ماده معدنی جدید توسط شرکت مس در سال گذشته به رتبه هفتم جهان ارتقا یافته است.