دنیای خبر
آخرین اخبار ایران و جهان

رضا عباسی شهردار منطقه ۱۴ بازدید از وضعیت نگهداشت در سطح منطقه را به منظور استمرار پویش سه شنبه های بدون خودرو با دوچرخه انجام داد.

دنیای خبر:رضا عباسی شهردار منطقه ۱۴ بازدید از وضعیت نگهداشت در سطح منطقه را به منظور استمرار پویش سه شنبه های بدون خودرو با دوچرخه انجام داد.

0

به گزارش اداره روابط عمومی منطقه چهارده:
با استمرار پویش سه شنبه های بدون خودرو استفاده از دوچرخه در نواحی ششگانه منطقه چهارده جهت بازدید های میدانی بهمراه مدیران ستادی و اعضای شورایاری با هدف تشویق شهروندان و ترویج فرهنگ پسندیده استفاده از دوچرخه به عنوان یک وسیله حمل و نقل پاک در دستور کار قرار گرفته است.

🔻خاطر نشان می گردد، عباسی در بازدید های سرزده به صورت هفتگی ضمن رعایت کامل پروتکل های بهداشتی به منظور نظارت بر وضعیت نگهداشت شهر، در پویش سه شنبه های بدون خودرو شرکت می کند.

🔻در برنامه این هفته بازدید از نحوه نگهداشت سطح ناحیه پنج و در نهایت رکاب زنی در محور بلوار ابوذر و رینگ دوچرخه سواری خ نبرد تا ساختمان منطقه انجام پذیرفت.