دنیای خبر
آخرین اخبار ایران و جهان

اقدامات اصلاحي از سوي سازمان بيمه سلامت بخش زيادي از مشكلات را برطرف كرد

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس دهم شوراي اسلامي:

دنیای خبر:نماینده سابق مجلس گفت: با توجه به شرايط موجود كشور و محدوديت منابع دولت، سازمان هاي بيمه گر بايد در منابع خود صرفه جويي داشته و رويه غلط گذشته را اصلاح كنند تا از اين طريق با كمبود منابع مواجه نشده و بتوانند مطالبات مراكز درماني را به موقع پرداخت كنند كه خوشبختانه سازمان بيمه سلامت در اين مسير قرار گرفته است.

0

بشير خالقي در گفت و گو با آي هينا بيان كرد: منابع سازمان بيمه سلامت ايران وابسته به بودجه اي است كه از سوي دولت به اين سازمان تخصيص داده مي شود و همانند ساير بيمه هاي پايه از درآمد خاصي برخوردار نيست كه بتواند تمام هزينه هاي دارو و درمان را پوشش دهد.
وي ادامه داد: تصميم ميزان پوشش خدمات درماني بر عهده شوراي عالي بيمه است و سازمان هاي بيمه گر به تنهايي در اين زمينه نقشي ندارند. از طرفي به دليل هزينه بالاي داروهاي وارداتي و جلوگيري از هدر رفت منابع داروهايي كه مشابه آن در داخل كشور توليد مي شود، تحت پوشش قرار مي گيرد.
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس دهم شوراي اسلامي گفت: همزمان با اجراي طرح تحول نظام سلامت، ١١ ميليون نفر بدون ارزيابي وسع و پشتوانه مالي تحت پوشش بيمه سلامت قرار گرفتند كه همين موضوع هزينه بسياري به اين سازمان تحميل كرد كه با اقدامات اصلاحي از سوي اين سازمان بخش زيادي از مشكلات برطرف شد.
وي با تاكيد بر اينكه افراد فاقد دفترچه بايد قبل از بيماري نسبت به پوشش بيمه اي خود اقدام كنند، افزود: پيش از اين افراد بر روي تخت بيمارستان بيمه مي شدند كه رويه غلطي بود ولي اكنون اين موضوع اصلاح شده و افراد قبل از بيماري و از طريق ارزيابي وسع نسبت به پوشش بيمه اي اقدام مي كنند.