دنیای خبر
آخرین اخبار ایران و جهان

اخذ ممیزی استاندارد نظام مديريت محيط زيست ایزو ۱۴۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ در منطقه ۱۲

▫️پیاده سازی و استقرار جدیدترین نسخه نظام مدیریت محیط زیست ایزو ۱۴۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ به همت اداره محیط زیست و توسعه پایدار منطقه ۱۲ انجام شد.

0

▫️به گزارش دنیای خبر، اختتامیه ممیزی نهایی استاندارد نظام مديريت محيط زيست ایزو ۱۴۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ با حضور حضور شینا انصاری مدير كل محيط زيست و توسعه پايدار شهرداری تهران، علی‌محمد سعادتی شهردار منطقه، معاونین، شهرداران نواحی تيم مميزی و نماينده اداره كل محيط زيست برگزار شد.

▫️شهردار قلب تهران در ابتدای جلسه بر ضرورت ایجاد رویکرد سیستماتیک در مدیریت محیط زیست تاکید کرد و گفت: همه باید تلاش کنیم که الزامات و موضوعات زیست محیطی در مسیر صحیح ریل گذاری شوند تا سبب پایداری سیستم شود.

▫️سعادتی تدابیر لازم را در خصوص الزامات و اهمیت نظام مديريت محيط زيست مطرح و با بیان این نکته که خوشبختانه تمامی اقدامات و برنامه‌های معاونت‌ها و حوزه‌ها، منطبق با الزامات محیط زیستی است، ابراز خرسندی کرد که فعالیت‌های منطقه با حساسیت و دقت نظر ممیزی شده و با کوشش در جهت رفع نواقص، وضعیت موجود را ارتقا دهیم./خبرطهرون