دنیای خبر
آخرین اخبار ایران و جهان
مرور رده

اجتماعی

اقدامات اصلاحي از سوي سازمان بيمه سلامت بخش زيادي از مشكلات را برطرف كرد

دنیای خبر:نماینده سابق مجلس گفت: با توجه به شرايط موجود كشور و محدوديت منابع دولت، سازمان هاي بيمه گر بايد در منابع خود صرفه جويي داشته و رويه غلط گذشته را اصلاح كنند تا از اين طريق با كمبود منابع مواجه نشده و بتوانند مطالبات مراكز درماني را به موقع پرداخت كنند كه خوشبختانه سازمان بيمه سلامت در اين مسير قرار گرفته است.